Процесите на обучение и развитие са инструмент за професионално или лично развитие. Те са тясно свързани с инициативите за организационна промяна, за да помогнат на персонала да приеме и да се адаптира към промените по начин, съответстващ на личните им ценности и цели.  Обучението и подкрепата, които са насочени към индивида, могат да повишат морала, мотивацията и производителността и да намалят текучеството на персонала, тъй като хората се чувстват ценени и свързани с малки и големи организационни промени. 
Speak To Inspire предлага следните обучения: 

Визуална лаборатория

Визуалната лаборатория е творческо потапяне в света на визуалното мислене и език. По време на Лабораторията се учим как да онагледяваме идеите си, така че да станат ярки, живи и вдъхновяващи! Защото при цялото изобилие от информация в наше време имаме нужда от начин, по който да се отличим и да въздействаме. Визуализирането на идеите улеснява хората да разберат и запомнят нашите концепции, както и бързо да предприемат действия. Лабораторията ще ви даде:
• Техники за бързо изобразяване на Вашите продукти, визия, цели и планове
• Хитринки и инструменти за използване на образи, цветове, метафори и всякакви визуализации във Вашите обучения, презентации, коучинг практика, срещи, работа с клиенти, записки, планиране……
• Идеи как да правите презентации и обучения, от които участниците ще искат още.
• Собствен стил на визуализиране и своя визуална библиотека с метафори.


Личностно развитие

Вдъхновявай с речта си – обучение по презентационни умения
Ефективна комуникация
Управление на конфликти
Емоционална интелигентност
Обучение за обучаващи
Инструктиране на работното място
Работа в екип
От проблем към решение
Управление на времето
Различен поглед върху темата, свързана с здравето и безопасността на работното място
Креативно мислене


Мениджърски умения

Стилове на лидерство
Мотивация
Поставяне на цели
Делегиране
Обратна връзка
Управление на екип
Умения за подбор на персонал
Мениджърът като коуч


Умения за продажби и обслужване на клиенти

Как да обслужваме със сърце 
Умения за консултантски продажби 
Асертивност при продажбите 
Умения за преговаряне