Графично фасилитиране

Графичното фасилитиране е практика на използване на думи и рисунки, за да се създаде концептуална карта на разговора преди, по време на и след неговото провеждане. Графичният фасилитатор директно взаимодейства с групата, като използва модели, метафори, визуални карти, за да им помогне да изяснят, чуят идеите, да стигнат до прозрения, да вземат решение по време на съвместната си работа и да поемат ангажименти, които са видими за всички.
Графичното пано фокусира вниманието на групата и увеличава многократно умението на участниците да мислят. Провокира се инициативност и отговорност, като същевременно се включва креативността на всеки.
Крайният резултат от процеса е споделено разбиране, нови идеи и решения, отразени във визуално пано, което групата взима със себе си, за да напомня за ангажиментите и решенията и след приключване на сесията.

В областта на графичното фасилитиране и запис Росица Христева и Ина Ленчева (smArt Inspiration) са “пионери" на българския пазар, като техният тандем е реализирал успешно множество проекти, сред които стратегически срещи и корпоративни събития за клиенти като Raiffeisenbank Bulgaria, ABB, Uniqa, XIX Годишна Конференция на Българската Асоциация за Управление на Хора, май 2018; Trust for Social Achievement; Форум Ангажиране и т.н.
Дългогодишният опит на Ина и Роси като фасилитатори и треньори добавя особена стойност в работата им по ключови проекти на клиентите, а графичният им стил се отличава с уникален рисунък и индивидуален стил.

При графичния запис визуалният практик записва същността на споделеното чрез ключови думи и образи. Графичният запис е изключително подходящ за отразяване на събития, конференции, стратегически срещи, екипни дискусии и т.н. Той предполага достъпност и прозрачност на информацията. Хората ще запомнят събитието и ще си припомнят лесно информацията, а визуалното пано може да се използа във вътрешната комуникация на организацията и да се изпрати до всички присъстващи. 

Ползи от графичното фасилитиране и графичния запис
Основното предимство на тези 2 метода са, че всичко това се случва в обстановка на споделяне и позитивна енергия, спонтанност, творчество и чуване. Това не са просто букет от методи, а жива практика, която може да се прилага в живота на една компания ежедневно. Те разгръщат потенциала на групата, всяка идея получава право на живот и може да повлече след себе си още много. Участниците са емоционално ангажирани – те не са просто изпълнители, а стават собственици и автори на решения. Абстрактните планове за бъдещото се превръщат в обозрима детайлна карта със следващи стъпки, цели и анагажименти.