Коучингът е подход, в който клиентът получава време, пространство и структура, за да дефинира своите цели за развитие (професионални и житейски), да работи върху тях, като осмисли своите ресурси, активира себе си чрез конкретни действия и да проследява техния прогрес. Коучът служи като “огледало” на клиента, като създава сигурна среда и същевременно предизвиква и провокира самосъзнание и отговорност.
Speak to Inspire има доказана експертиза в индивидуален коучинг за развитие на презентационни умения. Ние приемаме за своя лична мисия и страст да подкрепяме професионалисти от различни области да се развият като вдъхновяващи и уверени публични оратори. В годините опит сме подготвили успешно множество специалисти за различни големи събития, форуми, конференции, симпозиуми, състезания и т.н. Партнираме про-боно на Junior Achievement, като подкрепяме ученици за годишни предприемачески състезания, на които са печелили челни места. Speak To Inspire предлага следните видове коучинг: индивидуален, групов, екипен, презентационни умения